Incribirse


  • Converte tantos ficheiros como queiras
  • Carga por lotes para que poida arrastrar e soltar tantos ficheiros á vez en vez de un por un
  • Converte ficheiros de 2 GB a 100 GB
  • 🚀 Ten a posibilidade de solicitar ferramentas de conversión adicionais para engadir a WEBP.to