చేరడం


  • మీకు కావలసినన్ని ఫైల్‌లను మార్చండి
  • బ్యాచ్ అప్‌లోడ్ కాబట్టి మీరు ఒక్కొక్కటిగా కాకుండా ఒకేసారి ఎక్కువ ఫైల్‌లను లాగండి మరియు వదలవచ్చు
  • ఫైల్‌లను 2GB నుండి 100GBకి మార్చండి
  • 🚀 WEBP.toకి జోడించబడే అదనపు మార్పిడి సాధనాల కోసం అడిగే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండండి